آموزش خرید اقساطی از سایت

مرحله اول و دوم:

ابتدا از فهرست محصولات در بالای صفحه محصول مورد نظرخود را انتخاب میکنیم.

مرحله سوم:

برروی محصول موردنظر رفته و کلیک کرده و محصول موردنظررا انتخاب کنید.

مرحله چهارم:

در این مرحله شما نوع خرید بصورت خرید نقدی و خریداقساطی را انتخاب میکنیکد.

مرحله پنجم:

پس از انتخاب خرید اقساطی محاسبه گر اقساط بازشده و میتوانید مبلغ پیش پرداخت،تعدادماه های اقساط و تعداد چک را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که مبلغ هر چک میبایست زیر 800هزارتومان باشد.

مرحله ششم:

پس از انتخاب تعداد ماه های اقساط و تعداد چک ها مبلغ هر چک در فیلد موردنظر محاسبه و نمایش داده میشود.

مرحله هفتم:

پس از بازشدن این صفحه برروی کلید “ادامه جهت تسویه” کلیک کنید وبه مرحله بعد بروید.

مرحله هشتم:

درا ین مرحله در صورت خرید مجددا برروی کلید “مایل به خرید اقساطی هستم” کلیک کنید.

مرحله نهم:

دراین مرحله محاسبه گراقساط باز شده وتعداد ماه،تعداد چک ها و مبلغ کل سود پرداختی نمایش داده میشود.

مرحله دهم:

پس از وارد کردن تمامی مشخصات خواسته شده در فیلدهای مورد نظر قبل از ثبت سفارش برروی کلید “لطفا قبل از ثبت سفارش شرایط و قوانین را مطالعه کنید” کلیک کنید.

مرحله یازدهم:

پس از مطالعه دقیق متن نوشته برروی “موافقم” کلیک کنید

مرحله آخر:

پس از انجام مراحل برروی دکه ثبت سفارش کلیک و پرداخت را انجام بدید.